Penghantaran Domestik Untuk Eropah, AS, Kanada, Australia!
Sila ambil perhatian: AASraw tidak membenarkan mana-mana penjual semula.
 

Terma dan SyaratBandingkan Produk

TERMA DAN SYARAT AM PERJANJIAN PENGGUNAAN

Terma dan syarat ini mengawal semua pengguna laman web www.aasraw.com. Ini mesti dipersetujui sebelum sebarang pembelian boleh dibuat.     

Semua pembayaran e-Check/ACH akan dibayar kepada aasraw, Inc.

Saya membenarkan aasraw.com untuk memulakan satu ACH/debit elektronik ke akaun saya dalam jumlah pesanan saya daripada maklumat akaun bank yang diberikan pada tarikh pesanan saya. Saya bersetuju bahawa transaksi ACH yang saya benarkan mematuhi semua undang-undang yang terpakai. Pembayaran yang dibuat selepas jam 11 malam waktu Pasifik akan digunakan pada hari perniagaan berikutnya. Untuk melengkapkan proses pembayaran, klik butang "Buat Pesanan". Setelah pembayaran dibenarkan, tidak boleh ada sebarang perubahan atau pembetulan.

Adalah disyorkan agar anda mencetak salinan kebenaran ini dan mengekalkannya untuk rekod anda.

Penggunaan Laman Web Kami

Melainkan dinyatakan sebaliknya, penggunaan anda ke atas Laman Web ini dikawal oleh Perjanjian Terma dan Syarat Penggunaan ini dan Dasar Privasi www.aasraw.com, yang digabungkan di sini dengan rujukan ini. Dalam menggunakan Laman Web ini, anda dilarang mengubah suai, mengedar, menghantar, mengeluarkan semula, menerbitkan, melesenkan, memindahkan atau menjual sebarang maklumat, produk atau perkhidmatan yang diperoleh atau dilihat di Laman Web ini. Walau bagaimanapun, anda boleh memaparkan, memuat turun atau mencetak salinan cetak mana-mana bahan yang terkandung di Laman Web ini untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda selagi anda tidak mengubah suai kandungan atau memadam sebarang hak cipta, tanda dagangan atau notis proprietari lain. Sebarang penggunaan lain maklumat yang terkandung di Laman Web ini adalah dilarang tanpa kebenaran bertulis kami.

Penggunaan Maklumat

Laman web ini menyediakan maklumat yang, walaupun berguna, tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat penasihat anda sendiri. Maklumat yang tersedia dari Laman Web ini TIDAK bertujuan untuk digunakan untuk mendiagnosis atau merawat sebarang keadaan perubatan atau penyakit. Produk di laman web ini dijual untuk tujuan penyelidikan makmal sahaja. Maklumat yang disediakan di laman web ini dan produk yang ditawarkan di laman web ini adalah untuk kegunaan penyelidikan makmal in-vitro sahaja. Produk tersebut bukan ubat atau ubat dan ia tidak diluluskan oleh fda untuk mencegah, merawat, mendiagnosis, mengurangkan atau menyembuhkan sebarang penyakit, penyakit atau keadaan perubatan.

SEMUA ARTIKEL DAN MAKLUMAT PRODUK YANG DISEDIAKAN DI LAMAN WEB INI ADALAH UNTUK TUJUAN MAKLUMAT DAN PENDIDIKAN SAHAJA.

Produk yang ditawarkan di laman web ini bukan untuk kegunaan manusia atau haiwan dalam apa jua bentuk.

www.aasraw.com berhak untuk membetulkan sebarang ketidaktepatan atau kesilapan tipografi dalam maklumat yang disiarkan di Laman Web ini, dan tidak akan bertanggungjawab untuk kesilapan tersebut. Maklumat boleh diubah atau dikemas kini tanpa notis dan harga serta ketersediaan barangan dan perkhidmatan tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

PENAFIAN

ANDA MESTI BERUMUR LEBIH 21 TAHUN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB INI.

Produk yang kami tawarkan adalah bertujuan untuk KEGUNAAN PENYELIDIKAN MAKMAL IN-VITRO SAHAJA. Produk BUKAN UNTUK KEGUNAAN MANUSIA atau HAIWAN ATAU PENGGUNAAN SEBARANG JENIS.

Produk yang ditawarkan di laman web ini TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENDIAGNOSIS, MENYEMBUHKAN, MENCEGAH, MERAWAT atau MENCEGAH PENYAKIT.

Dalam membeli mana-mana item ini, pelanggan mengakui bahawa terdapat risiko yang terlibat dengan penggunaan atau pengedaran produk ini.

Bahan kimia ini TIDAK bertujuan untuk digunakan sebagai bahan tambahan makanan, ubat-ubatan, bahan kimia isi rumah atau aplikasi lain yang tidak sesuai.

Penyenaraian bahan di laman web ini tidak membentuk lesen untuk penggunaannya dalam pelanggaran mana-mana paten.

Semua produk akan dikendalikan hanya oleh profesional PENYELIDIKAN atau MAKMAL yang berkelayakan dan terlatih dengan betul.

Disebabkan sifat produk ini, SEMUA JUALAN ADALAH MUKTAMAD. KAMI TIDAK BOLEH MENERIMA PULANGAN.

Semua pelanggan menyatakan dan menjamin bahawa melalui semakan dan kajian mereka sendiri bahawa mereka sedar dan berpengetahuan sepenuhnya tentang perkara berikut:

a. Penggunaan produk dan lebih khusus penggunaan Penyelidikan In-vitro produk.

b. Negara khusus anda Peraturan Kerajaan mengenai penggunaan dan pendedahan kepada semua produk.

c. Bahaya kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan pengendalian produk yang mereka beli.

d. Keperluan memberi amaran secukupnya tentang bahaya kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan sebarang produk.

aasraw.com berhak untuk mengehadkan dan/atau menafikan penjualan produk kepada mana-mana individu yang tidak layak. Semua pelanggan MESTI berumur sekurang-kurangnya 21 tahun untuk membeli produk kami. DALAM KEADAAN Aasraw.com TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, SAMA ADA TUNTUTAN PEMBELI DALAM KONTRAK, KECUAIAN, LIABILITI KETAT ATAU SEBALIKNYA. DALAM PERTIMBANGAN LANGSUNG UNTUK MELULUSKAN PENJUALAN MANA-MANA ​​PRODUK KEPADA PEMBELI, PEMBELI BERSETUJU UNTUK MENGGUNAKAN RUGI DAN MEMERANGKAN KAMI TIDAK BERBAHAYA DARIPADA SEMUA TUNTUTAN, PERBELANJAAN, KERUGIAN DAN LIABILITI MANA-MANA ​​JENIS YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN PEMBELI TERHADAP PENGENDALIAN, DAN, PRODUK, SAMA ADA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU GABUNGAN DENGAN MANA-MANA ​​BAHAN. SEBARANG JUALAN AKAN DITOLAK.

PENGGUNAAN PRODUK

Produk aasraw.com bertujuan untuk TUJUAN PENYELIDIKAN IN-VITRO makmal SAHAJA– BUKAN UNTUK KEGUNAAN MANUSIA atau HAIWAN atau PENGGUNAAN apa-apa jenis dan tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada makanan dan/atau ubat-ubatan, peranti perubatan , tujuan diagnostik vitro, atau untuk tujuan komersial. Pembeli bersetuju bahawa produk tersebut belum disterilkan atau diuji oleh aasraw.com untuk keselamatan dan keberkesanan dalam makanan, ubat, peranti perubatan, kosmetik, komersial atau sebarang kegunaan lain. Pembeli secara nyata mewakili dan memberi jaminan kepada aasraw.com bahawa pembeli akan menguji, menggunakan, mengeluarkan dan memasarkan dengan betul apa-apa produk yang dibeli daripada aasraw.com dan/atau bahan yang dihasilkan dengan produk yang dibeli daripada aasraw.com mengikut amalan orang yang boleh dipercayai yang berpengalaman dalam bidang tersebut dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai, kini dan selepas ini digubal. Pembeli selanjutnya menjamin bahawa mana-mana bahan yang dihasilkan dengan mana-mana produk tidak boleh dicemari atau disalahjenamakan mengikut pengertian Akta Makanan, Dadah dan Kosmetik Persekutuan dan bukan bahan yang mungkin tidak, di bawah Seksyen 404, 505, atau 512 Akta , diperkenalkan ke dalam perdagangan antara negeri.

Pembeli menyedari dan bersetuju bahawa, memandangkan produk aasraw.com, melainkan dinyatakan sebaliknya, bertujuan semata-mata untuk tujuan penyelidikan in-vitro, mereka mungkin tidak berada dalam penyenaraian inventori Akta Kawalan Bahan Toksik (TSCA). Pembeli bertanggungjawab untuk memastikan bahawa produk yang dibeli daripada aasraw.com diluluskan untuk digunakan di bawah TSCA, jika berkenaan.

Pembeli mempunyai tanggungjawab untuk mengesahkan bahaya dan melakukan penyelidikan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengetahui bahaya yang terlibat dalam penggunaan produk yang dibeli dari www.aasraw.com. Tiada produk yang dibeli daripada www.aasraw.com boleh, melainkan dinyatakan sebaliknya, dianggap sebagai makanan, ubat-ubatan, peranti perubatan atau kosmetik. SEMUA produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah untuk tujuan PENYELIDIKAN SAHAJA. Dalam keadaan TIDAK BOLEH/Sepatutnya MANA-MANA ​​daripada bahan ini digunakan untuk tujuan terapeutik atau diagnostik. aasraw.com TIDAK bertanggungjawab untuk SEBARANG kerosakan yang mungkin disebabkan oleh kecuaian, penyalahgunaan, atau SEBARANG perkara lain yang tidak diduga.

KEGUNAAN DAN PATEN: Bahan untuk dijual adalah bertujuan untuk kegunaan makmal dan pembuatan sahaja. Ia BUKAN untuk digunakan sebagai bahan tambahan makanan, ubat-ubatan, kosmetik, bahan kimia isi rumah, atau aplikasi lain yang tidak sesuai. ANDA MESTI BERUMUR MINIMUM 18 TAHUN. Penyenaraian bahan dalam katalog ini tidak membentuk lesen kepada, atau cadangan untuk, penggunaannya dalam pelanggaran mana-mana paten.

Dalam membeli produk ini, pelanggan mengakui bahawa terdapat bahaya yang berkaitan dengan penggunaannya. Pelanggan menyatakan dan menjamin kepada kami bahawa daripada semakan dan kajian bebas pelanggan sendiri, mereka sedar dan berpengetahuan sepenuhnya tentang perkara berikut:

(I) bahaya kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan pengendalian produk yang dibeli;

(II) Kawalan kebersihan industri yang diperlukan untuk melindungi pekerjanya daripada bahaya kesihatan dan keselamatan sedemikian;

(III) Keperluan untuk memberi amaran secukupnya tentang bahaya kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan produk; dan

(IV) Peraturan kerajaan mengenai penggunaan dan pendedahan kepada produk tersebut. Kami berhak untuk mengehadkan jualan produk atau tidak menjual produk kepada pelanggan yang tidak layak.

Walau apa pun aasraw.com tidak akan bertanggungjawab untuk kerosakan khas, sampingan atau berbangkit, sama ada pembeli menuntut dalam kontrak, liabiliti ketat atau sebaliknya. Dalam pertimbangan penjualan produk kepada pembeli, jualan yang kami tidak akan lakukan sebaliknya, pembeli bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan aasraw.com tidak berbahaya daripada semua tuntutan, perbelanjaan, kerugian dan liabiliti dalam apa jua bentuk sekalipun yang timbul daripada pengendalian dan/atau penggunaan pembeli daripada produk yang dibeli.

Semua pengguna www.aasraw.com dikehendaki memahami sepenuhnya bahawa sebarang komunikasi yang membawa kami untuk mempercayai bahawa anda akan menggunakan produk ini dengan cara selain daripada yang dimaksudkan akan mengakibatkan keengganan untuk menjual amaran dihantar melalui e-mel kepada anda semua maklumat yang dikumpul akan ditambahkan ke pangkalan data dalaman kami "diharamkan" yang mana setiap pesanan disemak. Kami sama sekali tidak akan bertolak ansur dengan penyalahgunaan www.aasraw.com atau produk yang terkandung/dijual di sini.

www.aasraw.com menganggap bahawa penyelidik sudah biasa dengan produk yang dibeli. Kami tidak menyediakan sebarang jenis garis panduan atau cadangan mengenai penyusunan semula peptida atau penggunaannya dalam penyelidikan anda. Jika anda meminta kami untuk maklumat sedemikian maka anda akan dijawab dengan keengganan untuk memberikan e-mel garis panduan. Sila biasakan diri anda dengan semua produk dan tujuan penyelidikannya sebelum membeli.

Pembeli menjamin bahawa mereka bergabung dengan makmal, institusi, universiti atau kemudahan berasaskan penyelidikan lain yang menjamin pembelian dan penggunaan produk yang dijual oleh Peptide Sciences, untuk tujuan penyelidikan sahaja. Tambahan pula, sekiranya sesiapa membeli daripada aasraw.com yang tidak mempunyai gabungan tersebut, mereka akan melakukan tindakan penipuan yang mana mereka boleh dipertanggungjawabkan.

Sains Peptida berhak untuk melakukan pemeriksaan ketekunan wajar atas maklumat yang diberikan untuk menyemak ketepatan. aasraw.com , mengikut budi bicara mutlaknya, mungkin memerlukan pengesahan lanjut mengenai gabungan sebelum memenuhi pesanan.

Dalam keadaan TIDAK BOLEH/sekiranya MANA-MANA ​​daripada bahan ini digunakan untuk tujuan rekreasi atau penggunaan manusia dalam apa jua bentuk.

aasraw.com TIDAK bertanggungjawab untuk SEBARANG kerosakan yang mungkin disebabkan oleh kecuaian, penyalahgunaan, atau SEBARANG perkara lain yang tidak diduga.

Tanda Dagangan dan Hak Harta Intelek Lain

“www.aasraw.com” ialah tanda dagangan berdaftar www.aasraw.com.

Semua teks, grafik, antara muka pengguna, antara muka visual, gambar, tanda dagangan, logo, bunyi, muzik, karya seni dan kod komputer (secara kolektif, "Kandungan"), termasuk tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, struktur, pemilihan, koordinasi, ekspresi, " lihat dan rasa” dan susunan Kandungan tersebut, yang terkandung di Laman Web ini dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh atau kepada www.aasraw.com dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta, paten dan tanda dagangan, dan pelbagai hak harta intelek lain dan undang-undang persaingan tidak adil .

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata dalam Perjanjian Terma dan Syarat Penggunaan ini, tiada bahagian dari Laman Web ini dan tiada Kandungan boleh disalin, diterbitkan semula, diterbitkan semula, dimuat naik, disiarkan, dipaparkan secara umum, dikodkan, diterjemahkan, dihantar atau diedarkan dalam apa jua cara (termasuk “ pencerminan”) kepada mana-mana komputer lain, pelayan, tapak web atau medium lain untuk penerbitan atau pengedaran atau untuk mana-mana perusahaan komersial, tanpa kebenaran bertulis nyata dari www.aasraw.com terlebih dahulu.

Ganti Rugi

Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan www.aasraw.com, dan anak syarikat, sekutu, pegawai, pengarah, ejen, penjenama bersama, rakan kongsi dan pekerja kami tanpa bahaya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran peguam yang berpatutan, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan atau timbul daripada penggunaan anda terhadap kandungan di Laman Web ini, atau apa-apa kandungan yang anda serahkan, siarkan, atau hantar melalui Laman Web ini, penggunaan anda terhadap Laman Web ini, sambungan anda ke laman web ini, pelanggaran anda terhadap Syarat ini dan Perjanjian Syarat Penggunaan, atau pelanggaran anda terhadap mana-mana hak orang lain.

Pautan/Perisian

Pautan dari atau ke tapak web di luar Laman Web ini bertujuan untuk kemudahan sahaja. www.aasraw.com tidak menyemak, menyokong, meluluskan atau mengawal, dan tidak bertanggungjawab untuk mana-mana tapak yang dipautkan dari atau ke Laman Web ini, kandungan tapak tersebut, pihak ketiga yang dinamakan di dalamnya, atau produk atau perkhidmatan mereka. Memautkan ke mana-mana tapak lain adalah atas risiko anda sendiri dan www.aasraw.com tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan yang berkaitan dengan pemautan. www.aasraw.com menafikan semua waranti, nyata dan tersirat tentang ketepatan, kesahihan dan kesahihan mana-mana bahan atau maklumat yang terdapat di tapak tersebut. Pautan ke tapak perisian yang boleh dimuat turun adalah untuk kemudahan sahaja dan www.aasraw.com tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab untuk sebarang kesulitan atau akibat yang berkaitan dengan memuat turun perisian. Penggunaan mana-mana perisian yang dimuat turun dikawal oleh syarat perjanjian lesen, jika ada, yang disertakan dengan atau disediakan dengan perisian tersebut.

Ketersediaan Tapak Web Kami

Laman Web ini secara amnya tersedia kepada pengguna Dua puluh empat (24) jam sehari, Tujuh (7) hari seminggu, Tiga Ratus Enam puluh lima (365) hari setahun. Walau bagaimanapun, www.aasraw.com mengekalkan hak untuk menjadikan Laman Web kami tidak tersedia pada bila-bila masa, atas sebarang sebab, dan untuk sebarang tempoh masa. Dengan menggunakan Laman Web ini anda bersetuju bahawa www.aasraw.com tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan sebarang gangguan, penggantungan, atau penamatan Laman Web ini dan/atau perkhidmatan atau produk yang terkandung di dalamnya. Setelah menerima terma dan syarat penggunaan ini www.aasraw.com membenarkan anda untuk melihat Kandungan di Laman Web semata-mata untuk kegunaan peribadi anda. Bahan di Laman Web adalah bertujuan semata-mata untuk individu yang bertanya tentang produk atau perkhidmatan www.aasraw.com. Jika anda tidak mengakses Laman Web untuk tujuan tersebut, anda tidak boleh menggunakan Laman Web tersebut. Untuk kepastian, penggunaan oleh bukan individu atau ejen, peguam atau wakil bukan individu adalah dilarang.

Dasar Privasi

aasraw.com mengumpul maklumat tentang penggunaan laman web kami untuk memberikan pengalaman yang selamat dan diperibadikan. Ini termasuk nama pelanggan, e-mel, rekod pembelian dan corak beli-belah. Kami akan mengumpul maklumat apabila anda membuat pesanan dengan kami.

Kami tidak menjual, menyewa atau meminjamkan maklumat anda kepada pihak ketiga tanpa kebenaran anda. Jadi, sebagai contoh, kami tidak menjual alamat e-mel anda atau maklumat lain kepada pemasar massa. aasraw.com akan dibenarkan menghubungi anda dengan tawaran istimewa dan maklumat yang berkaitan dengan aasraw.com dan semua produk yang anda beli atau beli-belah.

Di aasraw kami menjamin bahawa kami tidak mengumpul atau menyimpan sebarang maklumat tentang anda atau komputer anda melebihi apa yang diperlukan untuk pesanan anda dibuat. Butiran peribadi seperti nama, alamat atau sejarah pembelian anda tidak boleh dilihat oleh sesiapa selain diri anda sendiri. Semua transaksi di laman web ini disulitkan SSL untuk perlindungan anda.

Pengumpulan dan/atau penggunaan sebarang maklumat yang anda berikan semasa menggunakan atau melawati Laman Web ini dikawal oleh Polisi Privasi www.aasraw.com dan Perjanjian Terma dan Syarat Penggunaan ini. Dengan menggunakan Laman Web ini anda memberikan kami hak yang terkandung di dalamnya. Dalam menggunakan Laman Web ini, anda tidak boleh memuat naik, mengedar, atau menerbitkan di Laman Web ini apa-apa maklumat yang mungkin dilihat sebagai lucah, memfitnah, memfitnah, mengancam, menyalahgunakan, menyalahi undang-undang, pencerobohan hak privasi, atau sebaliknya tidak menyenangkan, atau boleh membentuk atau menggalakkan pelanggaran mana-mana undang-undang.

Kecuali untuk maklumat yang boleh dikenal pasti secara individu yang dikumpul daripada anda mengikut Dasar Privasi kami, semua komen, teguran, cadangan, idea atau maklumat lain yang disampaikan akan menjadi hak milik eksklusif www.aasraw.com dan anda memberi kepada www.aasraw.com a lesen bebas royalti, kekal, tidak boleh ditarik balik, seluruh dunia, bukan eksklusif untuk menggunakan atau mengeluarkan semula yang sama. www.aasraw.com adalah bebas untuk menyalin, mendedahkan, mengedar atau menganalisis sebarang maklumat sedemikian untuk sebarang dan semua tujuan dan sama sekali tidak bertanggungjawab untuk membayar pampasan kepada anda untuk sebarang maklumat tersebut.

Jika anda memerlukan sebarang maklumat lanjut atau mempunyai sebarang soalan tentang dasar privasi kami, sila hubungi kami melalui e-mel di [e-mel dilindungi].

Di aasraw™, privasi pelawat kami adalah amat penting bagi kami. Dokumen dasar privasi ini menggariskan jenis maklumat peribadi yang diterima dan dikumpul oleh aasraw™ dan cara ia digunakan.

Fail Log
Seperti kebanyakan laman web lain, aasraw™ menggunakan fail log. Maklumat di dalam fail log termasuk alamat protokol internet ( IP), jenis penyemak imbas, Pembekal Perkhidmatan Internet ( ISP ), cap tarikh/masa, halaman rujukan/keluar, dan bilangan klik untuk menganalisis arah aliran, mentadbir tapak, menjejaki pergerakan pengguna sekitar tapak, dan kumpulkan maklumat demografi. Alamat IP, dan maklumat lain seperti itu tidak dipautkan kepada sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi.

Cookies dan Web Beacons
aasraw™ menggunakan kuki untuk menyimpan maklumat tentang keutamaan pelawat, merekodkan maklumat khusus pengguna pada halaman yang diakses atau dikunjungi pengguna, menyesuaikan kandungan halaman Web berdasarkan jenis pelayar pelawat atau maklumat lain yang dihantar pelawat melalui pelayar mereka. Jika anda ingin melumpuhkan kuki, anda boleh berbuat demikian melalui pilihan penyemak imbas individu anda. Maklumat lebih terperinci tentang pengurusan kuki dengan pelayar web tertentu boleh didapati di tapak web pelayar masing-masing.

eMail

Semua pelanggan mengakui bahawa dengan membeli di tapak web kami, anda mengikut serta ke pangkalan data e-mel yang disulitkan peribadi kami. Anda mungkin menerima surat-menyurat e-mel daripada Sains Peptida seperti Pengesahan Pesanan, Pengesahan Penghantaran, e-mel promosi dan/atau surat berita. Jika anda sedang menerima surat berita atau e-mel daripada kami dan ingin berhenti menerimanya, sila maklumkan kami dengan menghubungi kami melalui e-mel di [e-mel dilindungi] atau dengan hanya berhenti melanggan dan e-mel anda akan dialih keluar secara automatik daripada pangkalan data kami.

SMS

Perkhidmatan mesej mudah alih aasraw (“Perkhidmatan”) dikendalikan oleh Peptide Sciences (“aasraw”, “kami”, atau “kami”). Penggunaan Perkhidmatan oleh anda merupakan persetujuan anda kepada terma dan syarat ini (“Syarat Mudah Alih”). Kami boleh mengubah suai atau membatalkan Perkhidmatan atau mana-mana cirinya tanpa notis. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami juga boleh mengubah suai Syarat Mudah Alih ini pada bila-bila masa dan penggunaan berterusan anda terhadap Perkhidmatan berikutan tarikh kuat kuasa mana-mana perubahan sedemikian akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Dengan bersetuju dengan perkhidmatan pesanan SMS/teks aasraw, anda bersetuju menerima SMS/mesej teks berulang daripada dan bagi pihak aasraw melalui pembekal wayarles anda ke nombor mudah alih yang anda berikan, walaupun nombor mudah alih anda didaftarkan di mana-mana negeri atau persekutuan. Senarai panggilan. Mesej teks boleh dihantar menggunakan sistem dail telefon automatik atau teknologi lain. Mesej berkaitan perkhidmatan mungkin termasuk kemas kini, makluman dan maklumat (cth, kemas kini pesanan, makluman akaun, dsb.). Mesej promosi mungkin termasuk promosi, istimewa dan tawaran pemasaran lain (cth, peringatan troli).

Anda memahami bahawa anda tidak perlu mendaftar untuk program ini untuk membuat sebarang pembelian, dan persetujuan anda bukanlah syarat untuk sebarang pembelian dengan aasraw. Penyertaan anda dalam program ini adalah secara sukarela.

Kami tidak mengenakan bayaran untuk Perkhidmatan, tetapi anda bertanggungjawab untuk semua caj dan bayaran yang berkaitan dengan pemesejan teks yang dikenakan oleh pembekal wayarles anda. Kekerapan mesej berbeza-beza. Kadar mesej dan data mungkin dikenakan. Semak pelan mudah alih anda dan hubungi pembekal wayarles anda untuk mendapatkan butiran. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua caj yang berkaitan dengan SMS/mesej teks, termasuk caj daripada pembekal wayarles anda.

Kami mungkin menukar sebarang kod pendek atau nombor telefon yang kami gunakan untuk mengendalikan Perkhidmatan pada bila-bila masa dan akan memberitahu anda tentang perubahan ini. Anda mengakui bahawa sebarang mesej, termasuk sebarang permintaan STOP atau HELP, yang anda hantar ke kod pendek atau nombor telefon yang telah kami ubah mungkin tidak diterima dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk memenuhi permintaan yang dibuat dalam mesej tersebut.

Pembawa wayarles yang disokong oleh Perkhidmatan tidak bertanggungjawab untuk mesej yang tertunda atau tidak dihantar. Anda bersetuju untuk memberikan kami nombor telefon bimbit yang sah. Jika anda mendapat nombor mudah alih baharu, anda perlu mendaftar untuk program dengan nombor baharu anda.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kegagalan, kelewatan, atau penyampaian yang salah arah bagi sebarang maklumat yang dihantar melalui Perkhidmatan, sebarang kesilapan dalam maklumat tersebut, dan/atau sebarang tindakan yang anda mungkin atau mungkin tidak ambil dalam pergantungan pada maklumat atau Perkhidmatan.

Kami menghormati hak privasi anda. Untuk melihat cara kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda, sila lihat Notis Privasi kami.

Kandungan Pihak Ketiga
Kami tidak bekerjasama atau menggunakan mana-mana perkhidmatan iklan pihak ketiga atau perkhidmatan penyampaian kandungan.

Keselamatan
Berkenaan dengan keselamatan, kami menggunakan teknologi penyulitan standard industri, apabila memindahkan dan menerima data daripada pelawat di tapak web kami. Berkenaan dengan maklumat sensitif, kami akan mengubah hala pengguna ke halaman selamat sebelum memindahkan atau menerima data sensitif. Maklumat ini mungkin termasuk maklumat kad kredit atau perbankan, maklumat perubatan atau maklumat sensitif lain.

Penafian Jaminan

www.aasraw.com MENYEDIAKAN KANDUNGAN PADA LAMAN WEB INI SEBAGAI PERKHIDMATAN KEPADA ANDA, PELANGGAN KAMI. LAMAN WEB INI TIDAK BOLEH DAN TIDAK, MENGANDUNGI MAKLUMAT MENGENAI SEMUA PERMOHONAN UNTUK PRODUK YANG DIJUAL. IA MUNGKIN TIDAK MENGANDUNGI SEMUA MAKLUMAT YANG BERKENAAN DENGAN KEADAAN PERIBADI ANDA ATAU PENGGUNAAN PRODUK YANG DIJUAL ANDA. KANDUNGAN LAMAN WEB INI, PELAYANAN LAMAN WEB YANG MEMBUATNYA TERSEDIA, DAN PERKHIDMATAN DAN PRODUK www.aasraw.com DISEDIAKAN DI LAMAN WEB INI, DISEDIAKAN SECARA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" TANPA WARANTI BAIK, SAMA ADA TERSURAT, TERSIRAT ATAU BERKANUN. www.aasraw.com MENAFIKAN LIABILITI SECARA JELAS ATAS KEGAGALAN TEKNIKAL (TERMASUK KEGAGALAN PERKAKASAN ATAU PERISIAN), PENGHANTARAN KOMPUTER YANG TIDAK LENGKAP, TERGANGGU ATAU TERTANGGUH, DAN/ATAU KETIDAKTEPATAN TEKNIKAL, SERTA PENGGUNAAN TANPA DIBENARKAN. SELANJUTNYA, www.aasraw.com TIDAK MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA TIADA VIRUS ATAU HARTA MENCITAM ATAU MEROSAK LAIN AKAN DITERANGKAN, ATAU TIADA KEROSAKAN AKAN BERLAKU PADA SISTEM KOMPUTER ANDA. ANDA MEMPUNYAI TANGGUNGJAWAB SENDIRI UNTUK PERLINDUNGAN DAN SANDARAN DATA DAN/ATAU PERALATAN YANG MENCUKUPI DAN MENGAMBIL SEMUA LANGKAH BERJAGA-JAGA UNTUK MENGIMBAS VIRUS KOMPUTER ATAU HARTA MEROSAK YANG LAIN. DENGAN PENGGUNAAN LAMAN WEB INI, ANDA MENGAKUI BAHAWA PENGGUNAAN TERSEBUT ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI, TERMASUK TANGGUNGJAWAB ATAS SEMUA KOS YANG BERKAITAN DENGAN SEMUA PENYELIDIKAN ATAU PEMBAIKAN SEBARANG PERALATAN YANG ANDA GUNAKAN BERSAMBUNG DENGAN KITA.

SEJAUH PENUH TIDAK DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN www.aasraw.com, PENASIHAT PERUBATAN, PEMBEKAL, PERUNDING, PENGARAH DAN PEKERJA MEREKA MENAFIKAN DAN MENGECUALIKAN SEMUA WARANTI MENGENAI SEMUA KANDUNGAN, TERSURAT, TERTERA. PENAFIAN INI TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, MANA-MANA ​​DAN SEMUA WARANTI ATAU KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN. www.aasraw.com TIDAK MENJAMIN KANDUNGAN ITU TEPAT, LENGKAP ATAU SEMASA. www.aasraw.com TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN WEB INI AKAN BEROPERASI TANPA KESILAPAN, BAHAWA KECACATAN AKAN DIPERBAIKI ATAU BAHAWA LAMAN WEB INI ATAU PELAYAN LAMAN WEB YANG MEMBUATNYA TERSEDIA ADALAH BEBAS VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN. HARGA DAN KANDUNGAN KESEDIAAN, SERTA KANDUNGAN LAIN YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN WEB INI ATAU DAPAT DIAKSES DARIPADANYA, TERTAKLUK PADA PERUBAHAN TANPA NOTIS.

ANDA MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA www.aasraw.com TIDAK MENGESAHKAN KANDUNGAN MANA-MANA ​​LAMAN YANG DIAKSES MELALUI PAUTAN ATAU CARA LAIN DARI LAMAN WEB INI DAN IA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB ATAS KANDUNGAN TERSEBUT WALAUPUN IA MUNGKIN TIDAK ADA UNDANG-UNDANG, LIBEL, HARUS MENYERANG, MENYALAHI, MENGANCAM, MEMUDARATKAN, LUCU, ATAU MENENTANG, ATAU IA MELANGGAR ATAU MUNGKIN MELANGGAR HARTA INTELEK ATAU HAK LAIN ORANG LAIN.

LAMAN WEB INI TERMASUK KANDUNGAN YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK KETIGA DAN ANDA, PELANGGAN KAMI. www.aasraw.com ADALAH PENGEDAR KANDUNGAN TERSEBUT DAN BUKAN PENERBITNYA. www.aasraw.com KAWALAN EDITORIAL TERHADAP KANDUNGAN TERSEBUT ADALAH SAMA DENGAN PERPUSTAKAAN AWAM ATAU GERAI AKHBAR. www.aasraw.com PEMBEKAL PIHAK KETIGA BOLEH MENYATAKAN PENDAPAT TERTENTU ATAU MEMBERIKAN MAKLUMAT DAN TAWARAN TERTENTU. www.aasraw.com TIDAK MEMBUAT JAMINAN MENGENAI KESELENGKAPAN, KETEPATAN, KETEPATAN MASA ATAU KEBOLEHPERCAYAAN MAKLUMAT ATAU TAWARAN YANG DIBEKALKAN OLEH PIHAK KETIGA. www.aasraw.com TIDAK MENJAMIN ATAU MENJAMIN PRESTASI MANA-MANA ​​PIHAK KETIGA, TERMASUK MANA-MANA ​​PEMATUHAN PIHAK KETIGA TERSEBUT TERHADAP MANA-MANA ​​UNDANG-UNDANG, PERATURAN, PERATURAN ATAU DASAR.

www.aasraw.com TIDAK MENJAMIN BAHAWA MAKLUMAT, PERKHIDMATAN DAN PRODUK YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN WEB INI AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA ATAU BAHAWA IA ADALAH RALAT ATAU BEBAS KECACATAN. SEBELUM MENGGUNAKAN MANA-MANA ​​PRODUK ANDA HENDAKLAH MENGESAHKAN SEBARANG MAKLUMAT YANG KEPENTINGAN KEPADA ANDA PADA PEMBUNGKUSAN PRODUK. ANDA MEMANGGUNG TANGGUNGJAWAB ATAS KETEPATAN, KESESUAIAN DAN SAH SEBARANG MAKLUMAT YANG ANDA BEKALKAN www.aasraw.com.

SEBAGAI PERTIMBANGAN SEBAHAGIAN UNTUK AKSES ANDA KE LAMAN WEB INI DAN PENGGUNAAN KANDUNGANNYA, ANDA BERSETUJU BAHAWA www.aasraw.com TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA DALAM APA PUN APA PUN ATAS KEPUTUSAN YANG ANDA MUNGKIN BUAT ATAU TINDAKAN ANDA ATAU BUKAN TINDAKAN YANG BERGANTUNG KEPADA KONSULTASI . ANDA JUGA BERSETUJU BAHAWA LIABILITI AGREGAT www.aasraw.com YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN DAN AKSES ANDA TANPA MENGIRA BENTUK TINDAKAN ATAU TUNTUTAN (CONTOH, KONTRAK, WARANTI, TORT, KECUAIAN, LIABILITI TEGAS, PROFESIONAL, PROFESIONAL ATAU ASAS LAIN UNTUK TUNTUTAN), TERHAD KEPADA HARGA PEMBELIAN MANA-MANA ​​ITEM YANG ANDA BELI DARI www.aasraw.com DALAM TRANSAKSI YANG BERKENAAN. www.aasraw.com TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM MANA-MANA ​​KES ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN, AKIBAT, ATAU PUNITIF WALAUPUN www.aasraw.com TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. INI ADALAH HAD KOMPREHENSIF LIABILITI YANG TERGUNA KEPADA SEMUA KEHILANGAN DAN KEROSAKAN DALAM APA JENIS. JIKA ANDA TIDAK BERPUAS HATI DENGAN LAMAN WEB INI ATAU KANDUNGANNYA (TERMASUK TERMA PENGGUNAAN), SATU-SATUNYA REMEDI EKSKLUSIF ANDA ADALAH MENGHENTIKAN PENGGUNAAN LAMAN WEB INI. KERANA SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU HAD LIABILITI BAGI KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU AKIBAT, HAD TERSEBUT MUNGKIN TIDAK BERGUNA KEPADA ANDA.

Perjanjian Anda untuk Mematuhi Semua Undang-undang Terpakai

Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk mematuhi mana-mana dan semua undang-undang, statut dan peraturan tempatan, negeri atau persekutuan yang berkaitan dalam apa jua cara dengan penggunaan Laman Web ini dan perkhidmatan atau produk berkaitan yang terkandung di dalamnya.

Hubungan antara www.aasraw.com dan Pengguna.

www.aasraw.com dan pengguna Tapak kami adalah kontraktor bebas, dan tiada agensi, perkongsian, pekerjaan atau perhubungan lain dicipta atau bertujuan untuk dicipta melalui penggunaan Laman Web kami.

Harga; Terma pembayaran; minat

aasraw.com bergantung pada setiap pelanggan untuk mengetahui keperluan wilayah mereka sendiri dan membeli dengan sewajarnya. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada cukai Vat atau import, pensijilan import, lesen, pendaftaran atau apa-apa lagi yang, jika tidak diperoleh, akan membawa mereka keluar daripada pematuhan peraturan negara mereka sendiri.

Harga untuk produk dan perkhidmatan di Laman Web ini disebut, untuk kemudahan, dalam dolar Amerika Syarikat dan hendaklah seperti yang dinyatakan dalam Laman Web ini pada masa penerimaan pesanan oleh www.aasraw.com. Harga untuk Produk tertakluk kepada perubahan tanpa sebarang notis lanjut. Syarat kredit adalah dalam budi bicara mutlak www.aasraw.com, dan melainkan dinyatakan sebaliknya dalam invois www.aasraw.com, pembayaran mesti diterima oleh www.aasraw.com sebelum www.aasraw.com menerima pesanan.

Akibat

www.aasraw.com berhak untuk menggantung atau menamatkan akaun anda jika anda melanggar Syarat Perjanjian Penggunaan. Jika pelanggaran anda menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memastikan www.aasraw.com tidak berbahaya daripada dan terhadap sebarang dan semua kerugian, kerosakan atau perbelanjaan. Jika timbul sebarang pertikaian antara kami mengenai Perjanjian ini atau penggunaan Laman Web ini oleh anda, ia akan diselesaikan melalui rundingan niat baik antara pihak-pihak.

Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mengatur

Laman Web ini (tidak termasuk tapak yang dipautkan, jika ada) ditadbir dan dikawal oleh www.aasraw.com dan sekutunya, anak syarikat, pegawai, pengarah, pekerja atau ejen dari pejabatnya mengikut undang-undang Nevis. Anda bersetuju bahawa Perjanjian Terma dan Syarat Penggunaan ini dan Laman Web ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Nevis tanpa memberi kesan kepada mana-mana prinsip percanggahan undang-undang. Anda mengakses Laman Web ini dan/atau perkhidmatan berkaitan www.aasraw.com atas risiko anda sendiri, dan tetap bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang bidang kuasa di mana anda berada.

Keseluruhan Perjanjian

Terma dan Syarat ini dan mana-mana terma yang digabungkan atau dirujuk di sini membentuk keseluruhan perjanjian antara www.aasraw.com dan anda berkaitan dengan penggunaan Tapak Web ini dan perkara perkara di sini, dan menggantikan sebarang pemahaman atau perjanjian terdahulu (sama ada elektronik, lisan atau bertulis) mengenai perkara perkara, dan tidak boleh dipinda atau diubahsuai kecuali secara bertulis, atau oleh www.aasraw.com membuat pindaan atau pengubahsuaian selaras dengan Perjanjian Terma dan Syarat Penggunaan ini.

Kebolehasingan

Sekiranya mana-mana bahagian dari Syarat dan Ketentuan Perjanjian Penggunaan ini dianggap atau ditentukan tidak dapat dilaksanakan, maka bahagian tersebut akan dihapuskan atau dibatasi pada tahap minimum yang diperlukan. Selebihnya dari Terma dan Syarat Perjanjian Penggunaan ini, termasuk mana-mana bahagian yang disemak semula, akan kekal dan berkuatkuasa sepenuhnya. Terma dan Syarat Perjanjian Penggunaan ini adalah keseluruhan perjanjian antara kami yang mengatur penggunaan laman web ini oleh anda.

Tajuk

Tajuk yang terkandung dalam Perjanjian Terma dan Syarat Penggunaan ini dan Dasar Privasi www.aasraw.com adalah untuk rujukan sahaja.

Force Majeure

www.aasraw.com tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan atau kegagalan dalam prestasi yang disebabkan oleh keadaan di luar kawalan munasabahnya, termasuk, tanpa had, kelewatan akibat pesanan belakang produk yang diminta, kelewatan mel, kelewatan kastam atau kehilangan penghantaran. www.aasraw.com tidak akan bertanggungjawab untuk memberitahu Pelanggan sekiranya berlaku kelewatan tersebut. Pelanggan hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya untuk membuat pengaturan lain untuk membeli produk alternatif dan sebarang kos yang ditanggung berkaitan dengan pembelian tersebut.

Perjanjian Lengkap

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan secara nyata dalam "notis undang-undang" tertentu di Laman ini, Terma dan Syarat ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Laman ini berkenaan dengan penggunaan Laman ini, dan Kandungan. Dengan mengklik "Saya setuju" semasa membuat pesanan anda, anda bersetuju dengan SEMUA TERMA dan SYARAT KAMI seperti yang dinyatakan di atas serta Polisi Penghantaran dan bayaran balik kami.

Jika atas sebarang sebab anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat di atas maka JANGAN membeli daripada kami.

Terima kasih atas kerjasama anda.